اطلاعات عمومی

لیزر موهای زائد باعث نازایی

آیا لیزر موهای زائد باعث نازایی می شود ؟

بسیاری از افرادی که می خواهند موهای خود را لیزر کنند به دنبال این سوال هستند که لیزر موهای زائد باعث نازایی ارتباطی با یکدیگر دارندو یا ندارند، سپس بعد از اینکه پاسخ خود را دریافت کردند از این روش استفاده کنند. لیزر موهای زائد یکی از روش های نوین می باشد. ... ادامه مطلب